Spory s daňovým úradom

Pokuta z daňového úradu, vyrubenie daňovej zábezpeky, odmietnutie registrácie pre daň z pridanej hodnoty či rôzne iné situácie sú pri podnikaní na dennom poriadku. Orientujeme sa v daňovom práve a vieme klientovi poradiť ako čeliť alebo ako sa vysporiadať so situáciami, kedy dochádza k odlišnému názoru podnikateľa a správcu dane.

Tak ako každý občan či podnikateľ, tak aj štátne orgány sú povinné dodržiavať zákony a my vieme stáť na Vašej strane, aby tak ako Vy aj voči Vám boli dodržiavané zákony. Postavíme sa za Vás vždy, keď je to potrebné a vždy keď to situácia dovoľuje.

Je veľa rozhodnutí a činnosti orgánov štátnej správy kedy dochádza k pochybeniam a škode.

Daňová optimalizácia

Obchodná stratégia je často krát zmarená daňovými a colnými predpismi. Orientujeme sa dlhoročne na dane a ekonomické vzťahy, doma i v zahraničí a vieme Vám preto poskytnúť fundované poradenstvo a plánovanie, tak aby Vás nezaskočili žiadne dane či iné povinnosti a Váš obchod mohol byť zrealizovaný doma či v zahraničí.

Medzinárodné daňové poradenstvo

Podnikanie v zahraničí, či už v rámci Európskej únie alebo aj v tretích krajinách je výzva pre podnikateľa. Bez odbornej právnej a konzultačnej asistencie však môže priniesť veľa nástrah.

Za roky praxe máme skúsenosti v rôznych svetových právnych systémoch ako aj vytvorenú celosvetovú sieť kontaktov. Vieme Vám poskytnúť bezpečné zázemie v tej danej krajine s ktorou podnikáte, alebo do ktorej sa chystáte nasmerovať svoje podnikanie.

Asistencia pri daňových kontrolách

Daňová kontrola je prísne legálny proces správcu dane. Zastupujeme klientov pri daňových kontrolách a oni majú čas na svoje podnikanie. Poznáme Vaše práva, ale aj práva správcu dane, nedovolíme, aby došlo k porušovaniu práv ani na jednej ani druhej strane a upozornime na prípadné nedostatky. Zastupujeme klientov v plnom rozsahu voči daňovým úradom a klient už nemusí venovať čas ani úsilie tomuto procesu.