Analýza obchodných vzťahov

Naše skúsenosti a vzdelanie prevyšuje právnu disciplínu ako takú. Máme reálne skúsenosti z rôznych odvetví ako bankovníctvo, obchod, výroba, poľnohospodárstvo, štátne inštitúcie či neziskový sektor. Široké spektrum poznatkov umožňuje radiť a asistovať klientom veľmi špecificky a naše služby sa stávajú súčasťou kreácie projektov našich klientov.

Pri analýze obchodných situácii poskytujeme komplexné poradenstvo vo všetkých sférach toho daného projektu nie len rigorózne právnický rozmer.

Vytváranie obchodných schém a právnych štruktúr

Aktívne sledovanie business trendov a možností podnikateľského prostredia nám dáva schopnosť navrhovať klientom schémy ich podnikania, ktoré im zvyšujú efektivitu, ziskovosti.

Pri poradenstve navrhujeme klientovi vždy alternatívy a on si vyberie tú ktorá mu vyhovuje z hľadiska pomeru riziko / náklady.

Nikdy nie je naša odpoveď nie alebo nedá sa a zároveň za svojimi radami plne stojíme a zodpovedáme za ne.

Zodpovednosť za škodu

Pri podnikaní vzniká široké spektrum škody, na ktoré vzniká právny nárok. Nárok si je treba však uplatniť a vymáhať ho. Škoda nie len to čo priamo vznikne, ale aj ušlý zisk či poškodenie mena. V každom vzťahu sú dve strany a to poškodený a škodca, teda ten komu vznikla škoda a má právo na jej náhradu a ten kto škodu spôsobil a musí ju nahradiť.

Zodpovednou osobou môže byť firma, štát, úrad, obchodný partner.

Stávajú sa situácie, že je od Vás vymáhaná škoda aj keď nemá právny základ a teda neoprávnene. V týchto prípadoch je zasa potrebné vedieť argumentovať a vedieť sa ubrániť takýmto nárokom.

Podnikateľ pre rýchlosť a zložitosť obrany často krát škodu uhradí, aj keby nemusel. Dochádza tak k obrovským nákladom bez právneho dôvodu.
Na obranu voči zbytočným nákladom alebo vymáhanie si zákonných nárokov je dôležitá právna fundovanosť a znalosť procesov.