Návrhy bankových produktov na realizáciu podnikateľských projektov

Veľké alebo malé investičné projekty sú vždy finančne náročné. Je neekonomické, aby investor používal vlastné finančné zdroje, keď oveľa lacnejšie zdroje sa dajú získať na finančnom trhu. Podnikateľ s dobrým nápadom často krát stroskotá na otázke financií.

Finančné zdroje sú na trhu dostupné, sú len drahšie alebo lacnejšie, ale sú tu. Na základe našich dlhoročných skúseností vieme klientom navrhnúť schému získania zdrojov či už bankových alebo trhových. Vieme navrhnúť celú investičnú stratégiu a asistovať pri rokovaniach s bankami.

Naše ekonomické oddelenie vie vždy analyzovať a reportovať situáciu tak, aby bola bankou akceptovateľná, a aby nič nebránilo získaniu investičných finančných prostriedkov na realizáciu podnikateľského zámeru.

Produkty ako bankové záruky, akreditívy, zmenky sú právne veľmi náročné a preto vieme klientovi poskytnúť pomocnú ruku.

Negociácia s bankovými domami doma aj v zahraničí

Investičné alebo prevádzkové financovanie vyžaduje komplikovaný proces komunikácie s bankovými inštitúciami. Za našich klientov preberiem túto zodpovednosť a zastupujeme ho v rokovaniach s bankami a finančnými inštitúciami doma aj v zahraničí.

Kryptomeny

Kryptomena sa stala súčasťou denného života. Tieto meny počnúc bitcoinom začali hrať významnú roľu v podnikaní.

Ako s kryptomenou nakladať, ako ju zdaniť, ako ju dolovať, alebo ako s ňou obchodovať. To sú otázky, s ktorými sme konfrontovaní dnes a denne a naši klienti u nás nachádzajú odpovede a pomocnú ruku. O krytpmeny sa zaujímame od samotného vzniku prvej kyrptomeny - Bitcoin v roku 2009, kedy jej základy položil Satoshi Nakamoto.

Platobné inštitúcie a platobný styk

Platobné inštitúcie, teda subjekty, ktoré sú oprávnené realizovať platobný styk mimo klasických bánk, sú dnes nástrojom efektívneho podnikania a pohybu finančných prostriedkov.

Stále sme pri vzniku viacero platobných inštitúcii ako aj inštitúcii elektronických peňazí. Poznáme proces zakladania, fungovania ako aj spájania platobných inštitúcii v európskom ako aj svetovom rozmere.

Spory

Vo všetkých oblastiach poradenstva, ktoré poskytujeme sme plne spôsobilí zastupovať klienta aj v súdnych sporoch či pred inými inštitúciami. Spory radíme klientovi ako krajnú možnosť a ak nemá byť výsledok sporu pre klienta prínosom, tak ho nikdy neodporúčame iniciovať.