O nás

Advokátsku kanceláriu založil a stále vedie JUDr. Ing. Peter Slávik, PhD, ktorý absolvoval Právnickú fakultu Trnavskej Univerzity v Trnave, svoje vzdelanie v oblasti ekonomiky, daní a bankovníctva si rozšíril absolvovaním Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Fakulty podnikového manažmentu. Ako synergiu vzdelania a praxe pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal titul PhD. odbore finančné a obchodné právo.

Počas svojej praxe pôsobil JUDr. Ing. Peter Slávik, PhD v prostredí spoločnosti Deloitte, na Úrade vlády SR, v súkromnom sektore doma i v zahraničí. Stál pri zakladaní a budovaní dvoch finančných inštitúciách ako aj pri rôznych medzinárodných projektoch a transakciách. Vo svojej praxi sa zameriava na daňové a finančné právo, kde s vysokou odbornosťou radí klientom na Slovensku, v rámci Európskej únie ako aj vo svete.

Advokátska kancelária je tvorená odborníkmi nie len z oblasti práva ale aj ekonomiky, účtovníctva a bankovníctva. Náš tím odborníkov, denne poskytuje poradenstvo a asistenciu našim klientom, ktorých prevádzame podnikateľským životom, tak aby ich podnikanie bolo efektívne a aby nestrácali čas či náklady s legislatívnym či administratívnym zaťažením.

Prinášame riešenia v každej situácii aby nášmu klientovi donášali zisk a úspech.

Náš cieľ je poskytovať našim klientom hodnoty.